پنج‌شنبه 12 اسفند

بازگشت همه به سوی اوست

متأسفانه بابا محمود ما رو تنها گذاشتند و به دیار آرامش شتافتند. با همه‌ی تلاش‌هایی که انجام شد بابا محمود نموند که دخملک من رو ببینه و اولین نتیجه‌ش رو در آغوش بگیره. امیدوارم روحش شاد و همیشه در آرامش باشه.

به من اجازه ندادند که در مراسم شرکت کنم و فقط در مسجد شب سوم شرکت کردم. آن شب به نیت بابا محمود تفألی به حافظ زده شد که علی جون زحمت کشید و برای حضار خوند.

/ 0 نظر / 32 بازدید