تولد مامان نازنین

این­که تو آمدی تا روزی همسر من شوی تقدیرمان بود یا انتخابمان نمی­دانم. این­که تو در چنین روزی پای در این جهان نهادی تا روزی مادر دختر دلبندمان باشی حاصل جبر بود یا اختیار، باز هم نمی­دانم. و ندانستن گاهی چه خوب است؛ خصوصاً وقتی که مهم نیست! مهم آن است چه تقدیر تو بود چه انتخاب دیگری در چنین روزی آمدی ... زیبا و نازنین. تا روزی مرا شایسته همسری برگزینی و دیگر روز تقدیر لیاقت توأمان مادری و پدری را از فرزندمان به ارمغان بگیریم.

نازنین بانوی زندگیم، تولدت مبارک!

با اجازه از دختر گلم آروشا که این فضا را از او عاریه گرفتم تا برای مادر مهربانش چند سطری بنگارم.

/ 0 نظر / 99 بازدید